Регламент

Регламент електронного торгового майданчика «SmartTender.biz»

1. Терміни та визначення

1.1. Електронний торговий майданчик «SmartTender.biz» (далі - ЕТМ) - онлайн-сервіс, побудований за моделлю SaaS («Software as a Service», «програмне забезпечення як сервіс»), який надає можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, для проведення електронних комерційних торгів. Функціональні можливості онлайн-сервісу підтримуються Оператором в актуальному стані, а також постійно доповнюються і розвиваються у відповідності до внутрішньої політики Оператора. Сервіс розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Оператора за адресою https://smarttender.biz.

1.2. Регламент - документ, що встановлює порядок організації та проведення електронних торгів на ЕТМ, а також порядок взаємодії Замовника та Оператора, розміщений у вільному доступі на Веб-сайті Оператора за адресою https://smarttender.biz/reglament/.

1.3. Оператор ЕТМ (далі - Адміністратор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, яка володіє ЕТМ і необхідними для його функціонування програмно-апаратними засобами.

1.4. Замовник – фізичні та юридичні особи, зареєстровані на ЕТМ з метою розміщення конкурентних торгових процедур в електронній формі на ЕТМ SmartTender.biz.

1.5. Постачальник - фізичні та юридичні особи, зареєстровані на ЕТМ, які мають намір брати участь у конкурентних торгових процедурах в електронній формі Замовника на ЕТМ SmartTender.biz.

1.6. Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на ЕТМ SmartTender.biz.

1.7. Конкурентна торгова процедура – (Далі Тендер) конкурентна форма відбору Пропозицій на поставку товарів, надання послуг або виконання робіт за заздалегідь оголошеним в документації умовам, в обумовлені терміни на принципах прозорості, справедливості та ефективності, яка проводиться в електронному вигляді на ЕТМ SmartTender.biz.

1.8. Предмет Тендеру - (Далі лот) частина предмета тендеру, що складається з однорідних по якомусь критерію товарів, робіт, послуг, має порядковий номер і вартість. Тендер може включати один або декілька лотів.

1.9. Тендерна Пропозиція – (Далі Пропозиція) сукупність цінових, технічних та (або) кваліфікаційних показників, поданих Постачальником в тендері на ЕТМ SmartTender.biz.

2. Реєстрація на ЕТМ SmartTender.biz

2.1. Для забезпечення доступу до участі в тендері на ЕТМ SmartTender.biz необхідно пройти процедуру обов'язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється безкоштовно.

2.2. Для проходження реєстрації на ЕТМ SmartTender.biz юридична або фізична особа повинна заповнити анкету в електронному вигляді та надати відскановані копії статутних та реєстраційних документів за посиланням https://smarttender.biz/reestratsiya/

2.3. У разі прийняття позитивного рішення про реєстрацію, на вказану особою адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить дані, що ідентифікують особу для доступу в «Особистий кабінет» (логін і пароль).

2.4. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану особою адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації особа має право повторно подати заяву на реєстрацію.

2.5. З моменту подачі заяви на реєстрацію на ЕТМ SmartTender.biz, особа вважається ознайомленою з цим Регламентом і повністю прийняла вимоги та процедури, зазначені в ньому.

2.6. Реєстрація особи може бути припинена або анульована виключно Адміністратором ЕТМ SmartTender.biz в разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов'язань, в такому випадку цей Користувач втрачає доступ до ЕТМ.

3. Види тендерів на SmartTender.biz

3.1. На ЕТМ доступний набір з 9 видів Тендерів:

1. Відкриті торги. Аукціон;

2. Відкриті торги. Аналіз ринку;

3. Відкриті торги. Аналіз пропозицій;

4. Відкриті торги. Запит пропозицій;

5. Відкриті торги. Аукціон на продаж;

6. Закриті торги. Аукціон;

7. Закриті торги. Аналіз ринку;

8. Закриті торги. Аналіз пропозицій;

9. Аукціон з обмеженим списком учасників.

3.1.1. Відкриті торги. Аукціон.

  • Про Тендер - даний вид торгів є редукціоном (торги на зниження). Інформація про Тендер доступна всім Користувачам ЕТМ. Запрошення на Тендер автоматично розсилається всім постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції. Валюта торгів вибирається Замовником - гривня, російський рубль, долар США, євро. Кількість днів для проведення тендеру визначає Замовник, але не менше одного робочого дня.
  • Умови участі – для участі в тендері Постачальник повинен подати свою Пропозицію за допомогою екранної форми на ЕТМ SmartTender.biz. Кількість поданих пропозицій не обмежена. У тендері з декількома лотами Постачальник не зобов'язаний подавати Пропозиції по всіх лотах, якщо інше не зазначено в Тендерній документації Замовника. ЕТМ відображає кращу (найнижчу) ціну за лотом (ам) і дає можливість додавати електронні документи до Пропозиції. Формат подачі пропозицій один - ціна вказується без ПДВ.
  • Час закінчення – день завершення Тендеру відображається на ЕТМ та в запрошенні на Тендер. Час закінчення - 15:00 за київським часом. Виняток - Тендер з правилом продовження.
  • Тендер з правилом продовження - якщо за 30 хвилин до закінчення терміну проведення Тендеру надійде чергова пропозиція від одного з постачальників, яка буде нижчою ніж краща ціна, то термін закінчення даного Тендеру буде автоматично продовжений ще на 15 хвилин. Максимальна кількість продовжень - необмежена.
  • Вибір переможця - переможцем тендеру вважається Постачальник, пропозиція якого визнана конкурсною комісією Замовника найкращою. Після вибору переможця ЕТМ автоматично розсилає на електронні адреси постачальників, які брали участь у тендері остаточні результати. Всі договірні відносини між Замовником та Постачальником виконуються поза ЕТМ.

3.1.2. Відкриті торги. Аналіз ринку

Даний вид Тендеру служить інструментом для проведення аналізу ринку цін і пропозицій по товарах, роботах чи послугах. Краща ціна не відображається. Валюту Тендеру вибирає Постачальник. Замовник Тендеру не зобов'язаний вибирати переможця.

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер доступна всім Користувачам сайту. Для участі в Тендері Постачальнику необхідно зареєструватися і пройти процедуру акредитації. Інформація про Тендер розсилається всім Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.3. Відкриті торги. Аналіз пропозицій

Даний вид Тендеру служить інструментом для проведення аналізу ринку цін по товарах, роботах чи послугах. Краща ціна відображається. Валюта торгів вибирається Замовником - гривня, російський рубль, долар США, євро. Замовник не зобов'язаний вибирати переможця.

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер доступна всім Користувачам ЕТМ. Запрошення на Тендер автоматично розсилається всім Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.4. Відкриті торги. Запит пропозицій

Даний вид Тендеру служить інструментом для проведення аналізу ринку цін і пропозицій по товарах, роботах чи послугах. Краща ціна не відображається. Валюту Тендеру вибирає Постачальник. Замовник Тендеру не зобов'язаний вибирати переможця.

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер доступна всім Користувачам ЕТМ. Запрошення на Тендер автоматично розсилається всім Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.5. Відкриті торги. Аукціон на продаж

Даний вид тендера служить інструментом для проведення торгів на підвищення ціни. Краща ціна (найвища) відображається. Валюта Тендеру вибирається Замовником - гривня, російський рубль, долар США, євро. Замовник не зобов'язаний вибирати переможця.

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер доступна всім Користувачам ЕТМ. Запрошення на Тендер автоматично розсилається всім Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.6. Закриті торги. Аукціон

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер даного виду доступна тільки тим Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.7. Закриті торги. Аналіз ринку

Даний вид Тендеру служить інструментом для проведення аналізу ринку цін і пропозицій по товарах, роботах чи послугах. Краща ціна не відображається. Валюту Тендеру вибирає Постачальник. Замовник Тендеру не зобов'язаний вибирати переможця.

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер даного виду доступна тільки тим Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.8. Закриті торги. Аналіз пропозицій

Даний вид Тендеру служить інструментом для проведення аналізу ринку цін по товарах, роботах чи послугах. Краща ціна відображається. Валюта торгів вибирається Замовником - гривня, російський рубль, долар США, євро. Замовник не зобов'язаний вибирати переможця.

У всіх інших питаннях, що не викладені в цьому розділі, з проведення даного виду Тендеру застосовуються правила проведення «Відкриті торги. Аукціон».

Інформація про Тендер даного виду доступна тільки тим Постачальникам, які класифікуються як Постачальники даної продукції.

3.1.9. Аукціон з обмеженим списком учасників

Інформація про Тендер даного виду доступна тільки обмеженому колу персонально запрошених постачальників. Тільки зазначені Замовником Постачальники можуть бачити і подавати пропозиції. На ЕТМ SmartTender.biz склад Постачальників Аукціону з обмеженим списком учасників є конфіденційною інформацією і недоступний для інших користувачів.

4. Основні права та обов'язки Замовника

4.1. Замовник має право відмовитися від проведення Тендеру після його оголошення.

4.2. Замовник має право встановлювати вимоги Постачальникам до продукції, умовами оплати, способу доставки та визначити необхідні документи, що підтверджують відповідність цим вимогам.

4.3. Замовник має право вносити зміни до Тендеру після його оголошення. У такому випадку Замовник зобов'язаний виконати повторну розсилку запиту на комерційну пропозицію Постачальникам в новій редакції.

4.4. Замовник має право не вибирати переможця в тендері. У такому випадку Замовник зобов'язаний вказати обґрунтовану причину на ЕТМ та належним чином виконати розсилку результатів Постачальникам.

4.5. Замовник має право не укладати договір з переможцем Тендеру.

4.6. Замовник зобов'язаний після завершення Тендеру оголосити результати за допомогою ЕТМ.

5. Основні права та обов'язки постачальника

5.1. Будь-який Постачальник має право брати участь в тендерах на ЕТМ SmartTender.biz, згідно з умовами пунктів 3.1.1 - 3.1.9.

5.2. Будь-який Постачальник має право отримати роз'яснення від Замовника про причину відхилення його Пропозиції та (або) підстави, за якими пропозицію переможця визнано найкращою по Тендеру, в якому він брав участь (за винятком інформації, яка носить конфіденційний характер або становить комерційну таємницю).

5.3. Постачальник має право змінювати і (або) доповнювати свою Пропозицію в Тендері до його завершення.

5.4. Будь-який Користувач має право отримати технічну підтримку від Адміністратора ЕТМ SmartTender.biz з 10:00 до 17:00 за київським часом.

6. Регламентні технічні роботи

6.1. На ЕТМ встановлено час, який збігається з київським часом.

6.2. При необхідності проведення Регламентних технічних робіт на серверах ЕТМ Адміністратор повідомляє Користувачам про це за допомогою електронних каналів зв'язку ЕТМ.

6.3. Проведення профілактичних робіт на серверах ЕТМ може викликати перешкоди при доступі до ЕТМ, аж до повної недоступності ЕТМ у зазначені Адміністратором проміжки часу.

7. Режим роботи Системи

7.1. ЕТМ SmartTender.biz працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень), за винятком часу проведення профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

7.2. Адміністратор здійснює консультаційну підтримку Користувачів ЕТМ з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТМ, по телефону та (або) електронною поштою, вказаними у відкритій частині ЕТМ, в робочі дні з 10:00 до 17:00 за київським часом.

8. Заключні положення

8.1. Даний Регламент опублікований на ЕТМ у мережі «Інтернет» за посиланням http://www.smarttender.biz/regulations.

8.2. Даний Регламент є обов'язковим до виконання усіма Користувачами ЕТМ SmartTender.biz.

8.3. Не менш ніж за 5 календарних днів до початку дії нової версії Регламенту Адміністратор сповіщає користувачів ЕТМ про це за допомогою повідомлення усередині ЕТМ та (або) електронною поштою.

8.4. Користувач визнає даний Регламент повністю, без винятків, безумовно і беззастережно і приєднується до нього.

8.5. Користувач несе відповідальність за невиконання даного Регламенту відповідно до чинного Законодавства України.

8.6. Виключне право на внесення змін і доповнень до цього Регламенту має Адміністратор ЕТМ SmartTender.biz.

Замовити дзвінок